Les nouvelles

4-րդ կարգ

Չորրորդի հայերէնի դասապահերը- Երեքշաբթի(2 պահ), Հինգշաբթի(1 պահ) և Ուրբաթ(1 պահ)։

Ուշադրութիւն—Ուրբաթ օրերը քերականութեան և Հայոց Պատմութեան օրեր են։
—————-
Երեքշ. 19 Փետրուարի համար՝
– քերթուածի քո բաժինը սորվիլ։
——————
Հինգշ.Փետրուարի համար՝
——————-
Ուրբաթ,Փետրուարի համար՝