Les nouvelles

Բարև Ձեզ

Ես 1 – 3 րդ դասարաններու հայերէնի դասատուն եմ։ Այս կայքէջին վրայ պիտի գտնէք ձեր զաւկին հայերէնի դասացուցակը, շաբթուան դասերն ու պարտականութիւնները։
Ինծի հետ կապ հաստատելու համար կրնաք դիմել՝
silvaamadouni@alexmanoogian.qc.ca
և կամ հեռաձայնել դպրոց՝
(514) 744-5636 թիւին

Տիկ.Սիլվա Ամատունի Թոգաթլեան