Archives

Բարեւ

Յարգելի Ծնողք,
Ես 4-րդէն 8-րդ դասարանի Հայերէն լեզուի ուսուցիչն եմ,
Այստեղ պիտի գտնէ՛ք ձեր զաւակին առօրեայ աշխատանքներն ու տնային պարտաւորութիւնները։

Ինծի հետ կապ հաստատելու համար՝ խնդրեմ օգտագործեցէք հետեւեալ ելեկտրոնային հասցէն.

nanorsarkis@alexmanoogian.qc.ca